Klicka på bilden för att stänga detta fönster !

UTHYRNINGSVILLKOR

1. Daglig tillsynKontrollera minst 1 ggr/dag olja samt vatten på motorn.

2. Deposition / försäkring Inbetalning av deposition på sek 6.000 vid hyreskontraktets inträde, (beställning) och resterande hyresbelopp skall vara fullt inbetalt före hyresperiodens start. Vid trafikskada avdrages sek 5.000 pr skada. Extra försäkring kan tecknas i samband med tecknande av hyreskontraktet, kostnad 75:-/dag och då reduceras självrisken med 50%, detta gäller dock endast 1:a skadan. Ev. skador eller saknade inventarier avdrages från depositionen. Är den inbetalda depositionen inte tillräcklig skall mellanskillnaden betalas kontant till Camping4you eller dess representant om inte annat är avtalat. Ev. trafikförseelser eller dylika kostnader som kommer oss tillhanda gällande fordonet dras också från depositionen. Denna återbetalas ca. 30 dagar efter hyresperiodens slut. Avräkning översänds under mellantiden. Om avleverering inte sker enl. angivna tider i kontraktet utgår en kostnad på 500:-/påbörjad timma.

3. DeltagarantalBilen får inte utan särskilt avtal med ägaren bebos av fler personer än angivet vid beställningen. Ev. ändringar ska meddelas och godkännas av uthyraren. Förare som ska köra fordonet skall vara antecknat med körkortsnummer är ansvarig att detta inte överskrider bilens totalvikt.

4. UtrustningHyreskontraktet omfattar bilen och dess utrustning i jämförelse med utrustningslistan, denna utlevereras vid hyrestidens ingång. Arrangören/förmedlaren är utan ansvar för ev. saknade/defekta inventarier samt annat vidrörande bilen. Det åvilar hyrestagaren att vara uppmärksam på avsaknad eller defekter vid mottagandet. Under hyresperioden är hyrestagaren ansvarig för bilen, inventarier samt utrustning. Ev. nödvändiga reparationer under hyresperioden kan endast avräknas återbetalt om ägaren underrättats innan reparationen påstartats. Fel som uppstår vid felaktigt bruk, användning eller försummelse av hyrestagaren, åvilar det hyrestagaren att bevisa, att denna är utan skuld. Före avresan efter hyresperioden skall ev. skador påtalas direkt med ägaren eller dennes representant.

5. RengörningBilen är rengjord in-/utvändigt före övertaget. Hyrestagaren ombesörjer själv för rengörning under hyresperioden. Vagnen återlämnas efter hyresperioden väl rengjord. Om tillfredställande rengörning ej är utförd avkrävs hyrestagaren ett belopp på min. 750:-

6. AvbeställningNär kontraktet är ingått och depositionen är inbetald, kan avbeställningen normalt inte avbrytas. Vid tillfälle av avbeställning och ny hyresgäst kan övertaga hyreskontraktet avräknas 650:- i expeditionsavgift. Avbeställningsskydd är inte inräknat.

7. ÄndringarEv. önskemål/tillägg om ändringar i fordonet mottages och utförs imån av tid och möjlighet. För alla ändringar uttages en kostnad på 500:- Gäller det ändringar av biltyp eller hyresperiod inbetalas en ny deposition och ev. inbetald hyresbelopp kan endast förväntas återbetalt, om det finns hyresgäst till den ursprungligt beställda fordonet/hyresperiod.

8. Ägarens ansvarÄgaren påtager sig inget ansvar för ev. skador på personer eller egendom eller andra oregelmässigheter, som kan uppstå under hyrestiden. Om ägaren av en eller annan orsak inte kapabel att ställa det hyrda fordonet till rätta, kan hyrestagaren återfå det inbetalda hyresbeloppet, om han inte accepterar ersättningsfordon, härutöver utbetala ingen ersättning/kompensation. I tillfälle av krig, strejk eller liknande omständigheter, kan ägaren utan varsel upphäva kontraktet.

9. FörbehållÄgaren förbehåller sig rätten att reglera hyrespriserna. Detta kan ske som följd av lagförändringar (moms, skatt, avgifter, mm.) eller som följd av andra oförutsedda omständigheter. Priserna kan regleras helt upp till hyresperiodens begynnelsedatum, oavsett tidpunkt för beställningen, inbetalning av deposition och inbetalning av restbelopp. Det tas förbehåll för ändringar som uthyraren är utan inflytande för. Vid för sen återlämning utgår kostnad på sek 500:-/timme

10. BytesdagHyresperioden påbörjas normalt från Fredag - Fredag, där man avhämtar bilen mellan 15 - 17 och avlevererar senast fredag kl. 11.00, denna tidpunkt kan inte ändras under högsäsongen, dock kan återlämning ske i förväg, dock utan reducering av hyreskostnad. Önskar man använda sig av andra avhämtnings/återlämningstider utgår en kostnad på skr 750:-/tillfälle, vi kan inte garantera att det finns möjlighet, utan att detta avtalas i förväg, så tidigt som möjligt.

11. UppställningUnder hyresperioden finns möjlighet att utan kostnad parkera sin personbil och ev. släp vid uthyrningsplatsen.

12. Vid utleveransVid utleverans betalas det en obligatorisk service och startavgift på 850:-, vilket innebär att man erhåller en full gasolflaska samt toalettartiklar/papper samt instruktion av husbilen.13. Förbud Rökning samt husdjur är inte tillåtna i våra husbilar.